Czym jest Fairtrade?

Nie każdy handel jest fair! Rolnicy i pracownicy znajdujący się na początku globalnego łańcucha dostaw nie zawsze otrzymują proporcjonalną część korzyści, jakie niesie ze sobą handel. System Fairtrade umożliwia konsumentom skorygowanie tego stanu rzeczy oraz oferuje producentom większą kontrolę nad warunkami zawieranych umów handlowych.

Fairtrade to alternatywne podejście do handlu konwencjonalnego,  oparte na partnerstwie między producentami i konsumentami. Fairtrade oferuje rolnikom i pracownikom korzystniejsze warunki handlowe, dzięki mogą którym skuteczniej polepszać swój los. Dzięki systemowi Fairtrade konsumenci otrzymują skuteczne narzędzie do zmniejszenia biedy na świecie poprzez codzienne zakupy. 

System Fairtrade to jeden z największych i najbardziej zróżnicowanych ruchów globalnych, który łączy tysiące ludzi w ponad 90 krajach na świecie. Fairtrade oferuje kompleksowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju, w którym akcent pada na polepszanie warunków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w dłuższym wymiarze czasu.

System Fairtrade łączy producentów z konsumentami, oferuje uczciwsze warunki handlowe, wspiera producentów w walce z ubóstwem oraz wzmacnia ich pozycję, aby mogli w większym stopniu decydować o swoim losie.

 • Jak działa Fairtrade?

  Fairtrade to unikalny ruch, którego celem jest dążenie do uzyskania bardziej sprawiedliwych warunków wymiany handlowej przekładających się na wzrost dochodów drobnych producentów.

   

 • Znaki FAIRTRADE


  Produkty, na których umieszczono znak FAIRTRADE dają konsumentom gwarancję, że przy ich wytwarzaniu zostały spełnione standardy Fairtrade.

   

 • Fakty i dane liczbowe

  Kompendium danych oraz krótka historia Fairtrade.

 • Skuteczność systemu Fairtrade

  Ponad 1,65 miliona ludzi na świecie korzysta z systemu Fairtrade. Tutaj można przeczytać o kilku z nich.